Nagroda dla Starostwa

Starostwo Powiatowe w Poznaniu zostało nagrodzone w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2007” w kategorii „Usługi Społeczne”. Nagroda została przyznana za kompleksowe podejście do problemu zatrudnienia absolwentów, oparte na współpracy Starostwa, Powiatowego Urzędu Pracy, szkół i poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz pracodawców z terenu powiatu.

Do finału konkursu zakwalifikowano wniosek Starostwa pod roboczym tytułem „Między edukacją, a zatrudnieniem”, związany z szeroko pojętym zarządzaniem i kompleksowym podejściem do problemu kształcenia młodzieży ponadgimnazjalnej w oparciu o analizę rynku pracy.

Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania” jest jednym z elementów projektu pn. „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych 2007-2011”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a realizowanego przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.

Celem konkursu jest poprawa jakości usług świadczonych przez administrację samorządową i podległe jej podmioty w takich dziedzinach, jak: kultura, pomoc społeczna i oświata. Cel ten organizatorzy chcą osiągnąć m.in. poprzez wyłonienie samorządów, które w ostatnich latach wdrożyły w jednej z konkursowych dziedzin nowoczesne, innowacyjne rozwiązania z zakresu zarządzania.

Wicestarosta Tomasz Łubiński prezentuje nagrodę dla Starostwa Powiatowego

Laureaci konkursu