Parki technologiczne trendy!

Ponad 20 w Polsce, prawie 1000 na całym świecie – co sprawia, że parki technologiczne stają się coraz bardziej popularne? Specjaliści podkreślają optymalizację warunków transferu technologii i wspieranie innowacyjnych, młodych przedsiębiorstw. Praktycznie oznacza to „wszystko w jednym”.

 

W Polsce obecnie w pełnym zakresie działa 6 parków technologicznych. Jak podaje Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości 15 parków jest w trakcie organizacji. Co ciekawe nie powstają tylko w wielkich aglomeracjach (Kraków, Warszawa. Poznań). Są szansą dla rozwoju właśnie mniejszych miast. Przykładem jest choćby Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej, Beskidzki Park Technologiczny (w Bielsku-Białej). Na tle krajów europejskich wyglądamy jednak blado.

- Być może rozwój parków w Polsce wspomogą fundusze Unii Europejskiej, która na innowacyjną gospodarkę w latach 2007-2013 przeznaczyć ma 9 miliardów euro – mówi Izabela Ponińska z działu promocji spółki TechnoPort - Przykładem dla Polski powinny być prężnie działające parki w Wielkiej Brytanii i krajach Skandynawskich.

Co ciekawe, kolebką parków technologicznych w naszym kraju nie jest stolica, lecz Poznań. Tu w 1995 roku powstał pierwszy park tego typu w naszym kraju – Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Jest on dzieckiem Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie znajduje się tam kilka niezależnych przedsiębiorstw, m. in.: Inkubator Technologii Chemicznych, Centrum Wspierania Innowacji, Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe, UniMarket.

W Wielkopolsce, w Złotnikach pod Poznaniem postał również pierwszy w Polsce prywatny park – Nickel Technology Park Poznań.

- To nie tylko twór komercyjny. Nickel Technology Park Poznań stale angażuje się też we wspieranie kultury i sztuki w regionie. Przykładem jest choćby sponsoring pomnika kryptologów, którzy rozszyfrowali Enigmę. W listopadzie stanął on przed poznańskim Zamkiem – mówi Ewa Bujak z NTPP.

Na 33 ha terenów znajduje się biurowiec i hala magazynowa. Zainteresowanie klientów było tak duże, że zdecydowano się na budowę drugiego biurowca. Zostanie on ukończony w przyszłym roku. Dla porównania Pomorski Park Naukowo-Technologiczny mieści się na 6 ha w samym centrum Gdyni. Siedzibę tam ma ponad 50 firm. Natomiast największą powierzchnią dysponuje Krakowski Park Technologiczny – ponad 120 ha. Kolejny park powstaje w Warszawie, na tzw. Łuku Sierakowskim. Warszawski Park Technologiczny – Technoport – bo tak się będzie nazywał, zostanie utworzony na terenie o powierzchni 45 ha, a obiekty biurowo – magazynowe zajmą ok 20-25 ha.

- Chcielibyśmy pozyskać partnerów strategicznych i klientów z branży wysokich technologii. Obecnie działa tylko inkubator technologii – mówi Izabela Ponińska ze spółki TechnoPort.

Park powstał z inicjatywy Miasta Stołecznego Warszawy i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a realizacją inwestycji zajmuje się spółka miejska TechnoPort. Park w założeniu ma poprawić konkurencyjność gospodarczą Mazowsza.

W praktyce określenie park technologiczny stosuje się także do parków, naukowych, badawczych, naukowo-technologicznych, technopolii itp. W 2002 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) przyjęło następującą definicję parku - park technologiczny (naukowy, badawczy itp.) jest organizacją zarządzaną przez wykwalifikowanych specjalistów, której celem jest podniesienie dobrobytu społeczności, w której działa, poprzez promowanie kultury innowacji i konkurencji wśród przedsiębiorców i instytucji opartych na wiedzy.

Z pewnością Parki łączą w sobie pewne cechy. Są zarazem instytucjami naukowo-badawczymi, tworzą przyjazny klimat dla biznesu, cechują się wysoką i dogodną dla najemców infrastrukturą oraz realizują rządowe i regionalne programy wspierania przedsiębiorczości.

Koncepcja parków technologicznych nawiązuje do dziewiętnastowiecznej koncepcji okręgów przemysłowych prof. Alfreda Marshalla, brytyjskiego ekonomisty. Za pierwszy na świecie park technologiczny uważa się się utworzony w 1948 r. Bohanson Research Park w Menlo Park (USA). Największą sławę do dziś jednak ma Dolina Krzemowa, czyli Stanford Reseach Park przy Uniwersytecie Stanforda, utworzony w 1951 roku.

Nickel Technology Park Poznań w Złotnikach koło Suchego Lasu