Certyfikacja Inicjatyw Klastrowych

rece 270Tylko do końca grudnia można zgłaszać wnioski o certyfikację prowadzonych przez siebie inicjatyw klastrowych. Proces certyfikacji organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Funkcjonujące inicjatywy klastrowe z terenu Województwa Wielkopolskiego mogą wziąć udział w procesie certyfikacji, polegającym na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa. Celem certyfikacji jest dopasowanie wsparcia m. in. finansowego, realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW do poziomów zaawansowania poszczególnych inicjatyw klastrowych w 2017 roku.

Organizatorem procesu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Komplet informacji