Poznańscy Liderzy Przedsiębiorczości

10 firm może się już szczycić tytułem „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Po raz piąty rozstrzygnięto konkurs dla małych i średnich firm z terenu powiatu poznańskiego o miasta Poznania.

Piąta edycja konkursu była wyjątkowa. Po raz pierwszy zaproszenie do udziału oraz specjalny certyfikat przyznany został także firmom akademickim z terenu aglomeracji poznańskiej. Na najlepszych przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o innowacyjne technologie, produkty bądź usługi powstałe w wielkopolskich ośrodkach naukowo-badawczych, czekały certyfikaty „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Akademickiej”. Założeniem organizatorów konkursu była chęć promocji tychże firm jako przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług lub technologii opracowanych w wielkopolskich ośrodkach naukowych. Kandydatów do tego certyfikatu mogły nominować: wyższe uczelnie, instytuty naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, pracownie oraz zakłady doświadczalne działające na terenie Wielkopolski.

Ocena przedsiębiorstw w konkursie odbywała się dwuetapowo: najpierw firmy oceniał Partner Merytoryczny konkursu – firma F5 Konsulting, a następnie spośród zaproponowanych wyboru laureatów dokonała Kapituła Konkursowa. Przewodniczącym Kapituły był Jan Grabkowski, Starosta Poznański, a zastępcą Tomasz Kayser, zastępca prezydenta Poznania.

- V edycja konkursu była edycją szczególną, w zmienionej formule. Po raz pierwszy w historii konkursu, uhonorowane zostały certyfikatem "Poznański Lider Przedsiębiorczości Akademickiej" przedsiębiorstwa akademickie. Naszym założeniem była chęć promocji tychże firm jako przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług lub technologii opracowanych w wielkopolskich ośrodkach naukowych - mówił Jan Grabkowski, Starosta Poznański, przewodniczący Kapituły konkursu.

Wśród ocenianych kryteriów, obok sytuacji ekonomicznej znalazły się między innymi: wartość dokonanych inwestycji, dynamika zatrudnienia, działalność na rzecz środowiska. Nie bez znaczenia były również działalność społeczna i charytatywna firmy oraz jej polityka wobec pracowników, a także dotychczasowe osiągnięcia.

Ostatecznie kryteria formalne spełniły 23 przedsiębiorstwa, wśród których piętnaście firm startowało w kategoriach: Mikro Przedsiębiorca, Mały Przedsiębiorca i Średni Przedsiębiorca, a ośmiem ubiegałao się o uzyskanie certyfikatu „Poznański Lider Przedsiębiorczości Akademickiej”. Gala Finałowa konkursu odbyła się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Tytuł POZNAŃSKIEGO LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI otrzymały następujące firmy:

W kategorii „Mikro Przedsiębiorca”:

Pracownia Witraży Adam Marian Gołembowski z Poznania

ProgPol s.c. Artur Szewczyk i Tomasz Kujałowicz z Poznania

W kategorii „Mały Przedsiębiorca”:

FRESH Agencja Reklamowa sp. z o.o. z Poznania

R&C Union SA z Poznania

AM Trans Progres sp. z o.o. z Poznania

W kategorii „Średni Przedsiębiorca”:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "TRUST" Sp. z o.o. z Poznania

SEMAX SA z Poznania

ZETO SA z Poznania

Tytuł „WYRÓŻNIONY W KONKURSIE” otrzymały następujące firmy:

W kategorii „Mały Przedsiębiorca”:.

D. Bońkowski i Spółka, Spółka Komandytowa z Poznania

LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. z Mosiny

W kategorii „Średni Przedsiębiorca”:

Petro-Oil Wielkopolskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. z Baranowa

PRO-MAR SA z Poznania

Certyfikat POZNAŃSKI LIDER PRZEDSIEBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ otrzymały:

EMPEKO Michał Przybycin z Poznania

Fito-Pryzma Hanna Kęsicka, Izabela Kęsicka z Poznania

Laureaci piątej edycji konkursu w komplecie

Goście Gali konkursu "Poznański Lider Przedsiębiorczości"

Przemawia Starosta Poznański Jan Grabkowski

Laureaci Konkursu otrzymali: oficjalne statuetki Konkursu oraz dyplomy, prawo do posługiwania się w korespondencji i w promocji Znakiem i Tytułem „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” przez okres dwóch lat od dnia przyznania tytułu, wpis do honorowej księgi Konkursu, prawo do uczestniczenia na preferencyjnych warunkach w wybranej imprezie targowej organizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, a także biznesprezentacje w Telewizji WTK oraz w prasie lokalnej.

Zdjęcia laureatów można obejrzeć w Galerii PFPP