Wielkopolska Platforma Wodorowa zaproszenie do współpracy

Samorząd województwa Wielkopolskiego zaprasza do współpracy na rzecz rozwoju alternatywnych źródeł energii w Wielkopolsce. Ogłoszony został otwarty nabór do Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

Na świecie wodór wykorzystywany jest w przemyśle i transporcie publicznym, m.in. autobusach miejskich, pociągach, a nawet samolotach.
Wielkopolska Platforma Wodorowa ma służyć połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w niej przedstawicieli środowisk biznesowych, naukowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych.
Efektem działania platformy mają być nowe rozwiązania, które pozwolą wykorzystać lokalny potencjał i istniejącą infrastrukturę do podniesienia konkurencyjności regionu.