Wielkopolska Platforma Wodorowa rozpoczęła pracę

Kilkanaście podmiotów gospodarczych i naukowych przystąpiło do Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. W założeniu platforma ma być instytucją doradczą i opiniotwórczą dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Region nasz stoi przed istotnymi wyzwaniami dotyczącymi zmiany jego struktury gospodarczej i społecznej. Stąd decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego ustanowiono platformę współpracy międzyśrodowiskowej biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych.

W założeniu ma ona sprzyjać efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz nisko i zeroemisyjnej gospodarki.
Celem działania WPW jest poszukiwanie nowych rozwiązań, które pozwolą wykorzystać lokalny potencjał i istniejącą infrastrukturę do podniesienia konkurencyjności regonu. Niemniej ważnym zadaniem jest przekonanie lokalnej społeczność do wizji Wielkopolski inwestującej w technologie przyszłości i budowania wokół nich nowoczesnej, zeroemisyjnej gospodarki.

O Wielkopolskie Platformie Wodorowej pisaliśmy już TUTAJ

Źródło: UMWW