Biała lista podatników VAT

Od 1 września zacznie obowiązywać tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Dzięki tej liście przedsiębiorcy łatwy i szybki sposób zweryfikują swoich kontrahentów.

Przedsiębiorcy znajdą na białej liście podatników VAT następujące informacje:
czy kontrahent jest czynnym płatnikiem podatku VAT,
podstawę prawną w przypadku jeżeli kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono go jako podatnika VAT,
numer rachunku bankowego, na który należy zapłacić kontrahentowi należność VAT.

Lista będzie prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i zostanie udostępniona 1 września 2019 r., na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zastąpi dotychczas funkcjonujące listy podatników: zarejestrowanych niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy.

Komplet informacji