ZUS umożliwia przedsiębiorcom samodzielne tworzenie dokumentów

Płatnicy składek, którzy mają konto PUE ZUS, mogą teraz samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS i przekazać takie potwierdzenie instytucji, która tego oczekuje, np. bankowi.

Przedsiębiorcy mogą teraz samodzielnie pobrać dane:
dotyczące salda bieżącego i rozliczeń miesięcznych za ostatnie 12 miesięcy,
potwierdzenie, że dana osoba jest płatnikiem składek pobieranych przez ZUS,
dane dot. liczby ubezpieczonych we wskazanym okresie,
informacje o danych adresowych firmy,
dane dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę prowadzącą działalność.

Stworzony w ten sposób dokument opatrzony będzie kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS. Jest to dowód, że dokument został utworzony w systemie informatycznym ZUS.
Potwierdzenie można zapisać jako plik PDF lub XML.

Komplet informacji