Konkurs „i-Wielkopolska”

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2019. Chętne firmy mogą zgłaszać swój udział do 15 listopada 2019.

Celem Konkursu jest promocja regionalnych przedsiębiorstw stosujących innowacyjne rozwiązania.

Kandydaci mogą składać wnioski w dwóch kategoriach:
1. Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski – przyznawane są 3 równorzędne nagrody:
Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
Wnętrza przyszłości
Przemysł jutra
Wyspecjalizowane procesy logistyczne
Rozwój oparty na ICT
Nowoczesne technologie medyczne
2. H₂ Wielkopolska – przyznawana jest 1 nagroda:
Obszar obejmuje szerokie spektrum rozwiązań, na różnym poziomie gotowości
technologicznej (TRL) dot. zastosowania wodoru, wzmacniających budowanie społeczeństwa przyszłości, poprzez wykorzystanie najnowszych technologii (w tym niszowych) oraz wpisywanie się w globalne trendy.
Łączna pula nagród finansowych dla Laureatów wynosi 120 tysięcy złotych.

Komplet informacji