Wiążąca Informacja Stawkowa

1 kwietnia 2020 roku wejdzie w życie nowa matryca stawek VAT, czyli katalog towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT. Przedsiębiorcy mogą jednak już od 1 listopada 2019 sprawdzić, czy dany towar lub usługa będzie objęty obniżoną stawką. Wiążąca Informacja Stawkowa to decyzja administracyjna wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

Wiążąca Informacja Stawkowa zawiera:
opis towaru albo usługi, którego dotyczy,
klasyfikację towaru według jednej z trzech klasyfikacji - Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU),
stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.
Decyzję WIS zawierająca klasyfikację towaru lub usługi, można wykorzystać nie tylko w odniesieniu do stawek podatku. Dzięki niej łatwiej będzie stosować przepisy ustawy o VAT, które dotyczą:
opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia,
instytucji odpowiedzialności solidarnej,
zwolnienia podmiotowego,
zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.
Wniosek o wydanie WIS składa się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Decyzja zostanie wydana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Komplet informacji
Zdjęcie: Pixabay