Wielkopolska Platforma Wodorowa

Wielkopolska Platforma Wodorowa oficjalnie rozpoczęła funkcjonowanie. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oficjalnie wręczył nominacje członkom platformy.

W założeniu platforma wodorowa ma służyć połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz nisko i zeroemisyjnej gospodarki. Platforma działa poprzez Zgromadzenie Ogólne oraz cztery Panele: Biznesu, Nauki, Liderów Samorządowych i Obywatelski.
- Wodór jest bardzo obiecujący, dlatego, że jest bez wątpienia zielonym źródłem energii, a ogniwa wodorowe są stosunkowo prostymi urządzeniami. To technologia jutra, rozwijana już dziś przez wiodące gospodarki na świecie. Dlatego przyglądamy się uważnie temu procesowi, gdyż będzie to bardzo ważny sektor produkcji i przechowywania energii – podkreślał Marszałek Marek Woźniak, zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej wschodniej Wielkopolski.
Biuro prasowe UMWW
Zdjęcie: Biuro prasowe UMWW
Na zdjęciu uczestnicy spotkania WPW