Faktury na podstawie paragonu nowe regulacje prawne

Od 1 stycznia 2020 r. można wystawić fakturę na podstawie paragonu, tylko jeżeli paragon zawiera numer NIP nabywcy. Jeżeli sprzedawca wystawi i zaewidencjonuje fakturę, wystawioną na podstawie paragonu, który nie zawiera numeru NIP nabywcy, organ podatkowy ustali temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Nazwa towaru lub usługi na paragonie musi w sposób niebudzący wątpliwości określać przedmiot sprzedaży - rodzaj sprzedanego towaru lub usługi. Dzięki temu kupujący może kontrolować swoje zakupy.
Nie powinno stosować się ogólnych nazw np. owoce, warzywa, ale dokładniejsze określenia, czyli np. pomidory, jabłka (w grupie warzywa/owoce), chleb, bułka (w grupie pieczywo), ser żółty, mleko (w grupie nabiał), piwo, wino, wódka (w grupie napoje alkoholowe). Oznaczając nazwę towaru lub usługi nie trzeba wskazywać cech szczególnych takich jak rozmiar, pojemność czy kształt produktu. Możesz stosować skróty nazw, jednak przy zachowaniu zasady jednoznaczności i przejrzystości paragonu fiskalnego.
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja z kalkulatorem i formularzem podatkowym (serwis Pixabay)