Udany rok Grupy Raben

Wzrostem przychodów zakończyła miniony rok mająca swoją siedzibę na terenie powiatu poznańskiego Grupa Raben, z wynikiem przekraczającym 1,2 mld euro.  Grupa wśród swoich sukcesów wymienia m.in. rozwój europejskiej sieci logistycznej oraz połączeń z Niemcami.

Grupa Raben poinformowała, że w minionym roku zrealizowała plany budżetowe, osiągając przychody na poziomie 1,25 mld euro, co stanowi wzrost o ponad 8% rok do roku. Wśród głównych branż obsługiwanych przez nią w 2019 r. znalazły się: żywność (27%), technologie konsumenckie (21%), automotive (20%), retail (12%) chemia (11%) oraz FMCG non-food (9%).

„Mamy wielu długoterminowych klientów. Ich biznes na przestrzeni lat się zmienia i my dostosowujemy się do nich. Jesteśmy partnerami i wspólnie rozwiązujemy pojawiające się problemy, ale i wspólnie się rozwijamy. Ten nieustanny rozwój jest wpisany w geny naszej firmy. Dodajemy do naszej europejskiej sieci coraz więcej lokalizacji, a także nowe kraje: w minionym roku do naszej rodziny dołączyła Bułgaria, rozwijamy także nasz biznes w Niemczech i we Włoszech. Już dziś mamy wiele dobrych sieci krajowych, a sieć krajowa jest jak człowiek. To kręgosłup, na którym możemy oprzeć cały organizm. Oznacza to, że możemy mieć działalność międzynarodową, oferować fracht morski, fracht lotniczy, logistykę kontraktową. Jeśli w kraju nie ma kręgosłupa dystrybucji krajowej, postrzegamy to jako złą konfigurację” – wyjaśnia Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

„Jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami za 2019 r., a w 2020 weszliśmy dobrze przygotowani. Wprawdzie można już dostrzec oznaki spowolnienia gospodarczego, szczególnie w Europie Zachodniej, jednak staramy się tak kształtować portfolio klientów, aby minimalizować wahania koniunkturalne. Poza tym wiele inicjatyw, które podjęliśmy w ostatnich latach w celu podniesienia jakości i nowoczesności świadczonych usług, zaczyna profitować – zwiększając zadowolenie klientów oraz w konsekwencji rozwój współpracy.” – powiedział Paweł Trębicki, dyrektor generalny Raben Transport.

Zarządzana przez niego spółka Raben Transport w 2019 roku wygenerowała rekordowy przychód. Znakomitymi osiągnięciami może się także pochwalić największa spółka Raben Logistics Polska, w której wskaźnik lojalności klientów NPS wyniósł 80%, zaś wskaźnik satysfakcji CSI aż 82% i już dziś jest gotowa na wyzwania związane z rozpoczynającym się właśnie rokiem.

W Polsce pod względem inwestycji w obiekty rok 2019 nie ustępował poprzedniemu. W maju oddano do użytku nowoczesną halę magazynową o powierzchni 21 tys. m² w Robakowie pod Poznaniem. Dzięki temu Grupa Raben w Centrum Logistycznym w Gądkach użytkuje już 120 tys. m2 powierzchni magazynowej, z możliwością składowania 185 tys. palet, prawie 18 tys. m2 powierzchni przeładunkowej (cross-dock) oraz 5 tys. m2 powierzchni produkcyjnej. Nowy obiekt przeznaczony jest także do realizacji projektów co-packingowych.

Kilka tygodni później został otwarty oddział Raben w Kielcach, który przejął pracę lokalizacji w pobliskich Starachowicach. Nowoczesny, ekologiczny obiekt o powierzchni 5 tys. m2, dedykowany usługom transportowym i przeładunkowym, średnio miesięcznie obsługuje ponad 24 tys. przesyłek i ok. 50 tys. palet. Za sprawą tych inwestycji możliwości operacyjne firmy znacząco się zwiększyły.

W 2020 r. planowane są kolejne inwestycje w ramach infrastruktury Raben w Polsce.

Z kolei dla specjalizującej się w przewozach produktów świeżych spółki Fresh Logistics Polska rok 2019 upłynął pod znakiem ciągłego doskonalenia biznesu w ramach programu Better Everyday, opartego na filozofii Lean Management. Zrealizowano aż 18 projektów optymalizacyjnych, podwyższając tym samym efektywność usług i odpowiadając na rosnące oczekiwania klientów.

„Rolą operatora logistycznego jest nie tylko przechowanie towaru czy transport z punktu A do B, ale przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości usług, troska o bezpieczeństwo przewożonych i magazynowanych towarów oraz szeroko rozumiana optymalizacja procesów i kosztów. Wymagania klientów przez ostatnie lata ewoluowały w kierunku rosnących oczekiwań jakościowych oraz coraz krótszego czasu reakcji na zmieniające się potrzeby.” – powiedział Tomasz Olenderek, dyrektor generalny Fresh Logistics Polska.

Własna, niezależna sieć transportowa Grupy Raben, funkcjonująca od stycznia 2018 r. w Niemczech, wiosną ubiegłego roku rozszerzyła się o nowe oddziały – centrum logistyczne w Schüttorf w Dolnej Saksonii (4,5 tys. m² pow. przeładunkowej, 53 rampy załadunkowe) oraz Neumünster w landzie Schleswig-Holstein (750 m2 pow. magazynowej i 8 ramp załadunkowych). Ponadto zakończyła się rozbudowa lokalizacji w Eisenach, która zaowocowała zwiększeniem powierzchni magazynowej o 40% (łącznie cztery magazyny logistyczne, dwa magazyny tranzytowe, 74 doki załadunkowe).

Listopad 2019 r. przyniósł porozumienie w sprawie przejęcia przez Grupę Raben niemieckiej grupy Fenthol & Sandtmann, w skład której wchodzą spółki FKL & Kraftverkehr Ehrig. Raben nabył kolejne 50% udziałów firmy, z którą od 2011 r. współpracował na zasadzie joint venture, przez co teraz stał się jedynym udziałowcem. W wyniku transakcji Grupa Raben przejęła centra dystrybucyjne Fenthol & Sandtmann w Hamburgu, Erlensee, Lipsku i Dreźnie, łącznie z pracownikami.

Na tym rynku ważną rolę do odegrania mają bezpośrednie, dzienne połączenia z innymi krajami Grupy, szczególnie na linii PL-DE, których głównym założeniem jest podwojenie ilości przesyłek w najbliższych latach.

- Niemcy to największy i najważniejszy dla Polski partner handlowy, dlatego rozbudowa sieci oddziałów na tamtejszym rynku idzie w parze ze zwiększeniem częstotliwości połączeń. Transport drobnicowy Raben pomiędzy Polską a Niemcami to obecnie już 90 codziennych linii – tłumaczy Łukasz Lubański, dyrektor ds. rozwoju polsko-niemieckiego rynku w Grupie Raben.

W 2019 r. nastąpiło otwarcie wielu nowych linii bezpośrednich do Niemiec z krajów Raben. Dynamicznie rozwijały się także połączenia z Rumunią, Czechami i Słowacją, krajami bałtyckimi, Ukrainą oraz na Wschód. We Włoszech Grupa zacieśniła współpracę z firmą Sittam, w której stała się większościowym udziałowcem po zwiększeniu pakietu akcji do 51%. Raben obecnie intensywnie inwestuje na tamtejszym rynku poprzez innowacyjne rozwiązania IT, rozbudowę sieci krajowej oraz połączenia międzynarodowe z innymi swoimi rynkami. Na Litwie firma świętowała 15-lecie istnienia. Natomiast, w listopadzie rodzina Raben powiększyła się o Bułgarię, co oznacza, że firma ma swoje oddziały już na 13 rynkach Europy, a jej sieć liczy ponad 150 oddziałów.

W minionym roku w ramach europejskiej sieci logistycznej największą część usług świadczonych przez Grupę Raben tradycyjnie już stanowił transport drogowy (66%), dalej logistyka kontraktowa (13%), FTL (8%), Fresh Logistics (8%), integrator procesów logistycznych (4%), sea & air (1%). Warto podkreślić, że transport morski w minionym roku zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać, a zespół Raben dedykowany do obsługi tego sektora znacznie się powiększył.

Dopełnieniem inwestycji w infrastrukturę w Grupie Raben było wdrożenie w ubiegłym roku kolejnych rozwiązań technologicznych i rozwój taboru. W styczniu firma zaoferowała swoim klientom innowacyjne narzędzie bazujące na parametrze ETA (Estimated Time of Arrival), które pozwala śledzić przesyłkę w czasie rzeczywistym i określić czas jej dostawy z dokładnością do dwóch godzin.

Grupa Raben od wielu lat stawia na automatyzację i robotyzację procesów i usług na różnych płaszczyznach: procesów fizycznych, procesów IT, również robotyzację procesów biurowych (RPA). W ramach automatyzacji postawiła na zaawansowane rozwiązania IT, takie jak platformy automatycznie przekazujące informacje dla klientów, platformy prezentujące ETA itp. W obszarze automatyki i robotyki magazynowej Raben wdraża urządzenia mierzące przesyłki, autonomiczne, półautomatyczne wózki widłowe, a także ramiona „cobotyczne”, sensory Internet of Things (IoT) i wiele innych rozwiązań zwiększających efektywność procesów magazynowania i transportu. W zakresie RPA (Robotic Process Automation) są to wdrożenia robotów software’owych wspomagających lub zastępujących pracę użytkowników w poszczególnych aplikacjach (WMS/TMS/FK) lub na styku systemów IT. Warto też nadmienić, że w 2019 roku flota operatora wzbogaciła się o dziesięć ciągników Mercedes-Benz Actros wyposażonych w innowacyjną technologię, m.in. kamery MirrorCam i asystenta martwego pola.

Grupa Raben jest operatorem logistycznym, który oferuje swoje usługi dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w ramach outsourcingu kompleksowych usług logistycznych. Niemal 90 lat doświadczeń i uznanie zdobyte na rynku w czasie tego okresu pozwalają nam na budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z naszymi klientami, zgodnie z naszym motto: "your partner in logistics." Grupa Raben oferuje kompleksowe usługi logistyczne - logistykę kontraktową, sieć drogową (krajową, międzynarodową oraz wschód), Fresh Logistics, FTL & transport intermodalny, morski oraz lotniczy. Grupa posiada własne oddziały w 13 krajach Europy, zatrudnia ponad 10 000 pracowników oraz dysponuje około 1 200 000 m2 powierzchni magazynowych. 

Żródło: Raben