Mały ZUS Plus

Od 1 lutego 2020 przedsiębiorcy mogą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS Plus.

Żeby móc płacić niższe składki ZUS przedsiębiorcy muszą spełnić dwa warunki:
przychody w 2019 roku z działalności gospodarczej nie przekroczyły 120 000 zł,
oraz
firma działała na rynku nie mnie niż 60 dni kalendarzowych.
Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.
Do 31 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy mogli korzystać z Małego ZUS pod warunkiem,
że ich roczny przychód z działalności gospodarczej nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2019 r. (czyli 67 500 zł).
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, kalkulator z dokumentami