Pożyczka płynnościowa

WARP Sp. z o.o. i WFR sp. z o.o. z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisały Umowę, dzięki której WARP ma w ofercie instrument wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorstw POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA. Pożyczka Płynnościowa to instrument, którym warto się zainteresować. Jest dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez lokalne firmy z Wielkopolski i stanowi uzupełnienie pomocy w ramach Tarczy rządowej.


Podstawowe parametry produktu – Pożyczka Płynnościowa:

• dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności)

• dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego 

• dla firm, które przed 1 marca 2020 r. stale prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i deklarują ją kontynuować 

• kwota pożyczki do 300.000,00 zł

• oprocentowanie od 0% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty

• nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy

• okres spłaty do 72 miesięcy

• karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)

• możliwość maksymalnie do 6-miesięcy zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych, w pierwszym  i drugim roku okresu spłaty pożyczki, przy czym okres zawieszenia spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych może wydłużyć okres spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem jej maksymalnego okresu spłaty wynoszącego 72 miesiące 

• jedynym zabezpieczeń pożyczki do 100.000,00 zł co do zasady jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę

• dla pożyczek powyżej 100.000,00 zł weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie stosowane zabezpieczenie

• bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji

• pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, tj.:  kapitału obrotowego i/lub zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku

• termin wydatkowania środków z pożyczki do 365 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki

• termin na rozliczenie pożyczki do 60 dni od dnia zakończenia okresu wydatkowania środków z pożyczki

Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, banknoty, źródło: serwis Pixabay