JEREMIE 2 ułatwienia dla MŚP w związku z pandemią

Firmy, które w okresie pandemii wpadły problemy finansowe, mogą skorzystać z instrumentów finansowych oferowanych w ramach unijnego programu JEREMIE 2.

Jeremie 2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013. W poprzednim rozdaniu funduszy unijnych województwo wielkopolskie przeznaczyło na realizację tego projektu kwotę 501,3 mln zł, która trafiła do ponad dziesięciu tysięcy przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski.
Inicjatywa JEREMIE jest formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.

Oferta JEREMIE 2

Mikropożyczka
Parametry produktu: wartość pożyczki: do 100 tys. zł (nie więcej niż 25 tys. EUR),

Pożyczka Rozwojowa
Parametry produktu: wartość pożyczki pow. 100 tys. do 500 tys. zł,

Pożyczka Inwestycyjna
Parametry produktu: wartość pożyczki pow. 500 tys. do 2 mln zł,

Mała Pożyczka Inwestycyjna
Parametry produktu: wartość pożyczki: do 500 tys. zł,

Poręczenie
Kwota jednostkowego poręczenia: do 2 mln zł (max. 80% kwoty kredytu).

Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, banknoty, źródło: serwis Pixabay