Tarcza antykryzysowa 4.0

Rząd przyjął założenia kolejnego pakietu pomocy dla przedsiębiorstw w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Kluczowe rozwiązania projektu:
czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza UE;

wsparcie budżetów samorządów;

ułatwienia dot. przetargów;

dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;

wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili główne źródło dochodu;

wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19;

ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.

Komplet informacji
Zdjęcie: logotyp tarczy antykryzysowej