Nowa matryca podatku VAT

1 lipca 2020 wchodzi w życie tzw. nowa matryca podatku VAT, czyli czyli wykaz towarów i usług objętych obniżonymi stawkami 8% i 5%.

Klasyfikacja towarów będzie dokonywana na podstawie Nomenklatury Scalonej, zamiast obecnie stosowanej Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług z 2008. Ta zmiana pozwoli na uproszczenie rozliczeń, ponieważ jednakową stawką zostaną objęte całe działy produktów. Na przykład wszystkie produkty mieszczące się w grupie pieczywo oraz wyroby ciastkarskie będą opodatkowane stawką 5%, zamiast obecnie stosowanych stawek, które są uzależnione od daty przydatności produktu do spożycia tj. 5%, 8% i 23%.

Klasyfikacja usług będzie dalej dokonywana w oparciu o Polską Klasyfikację towarów i usług, ale właściwa dla klasyfikowania usług będzie PKWiU z 2015 r. a nie ta z 2008.
Przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości, jak ustalić prawidłową stawkę podatku VAT dla swojego produktu, mogą wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej. To rozwiązanie prawne funkcjonuje od listopada ubiegłego roku.

Więcej informacji na temat zmian podatków w 2020 roku
Zdjęcie: ilustracja, źródło: serwis Pixabay