Certyfikacja Marki Wielkopolska

Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do składania wniosków do regionalnego systemu certyfikacji wysokiej jakości produktów i usług z Wielkopolski.

Certyfikat Marki Wielkopolska jest wyróżnieniem dla firm prowadzących z sukcesem działalność na rynkach zagranicznych. Certyfikowane przedsiębiorstwa będą mogły prowadzić działania pod marką Wielkopolska oraz będą promowane podczas wydarzeń wystawienniczo-targowych organizowanych przez Województwo Wielkopolskie. Wnioski można składać w trybie ciągłym.
Decyzję o przyznaniu Certyfikatu podejmuje Kapituła Certyfikacyjna złożona z przedstawicieli Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Sejmiku oraz Wielkopolskiej Rady Trzydziestu.

Komplet informacji
Zdjęcie: logotyp programu