Tarcza dla turystyki

Tarcza turystyczna to kolejna pomoc dla turystyki dotkniętej skutkami pandemii, współprzygotowana przez Ministerstwo Rozwoju. Ma zabezpieczyć kwestię zwrotów pieniędzy za opłacone i niezrealizowane z powodu koronawirusa imprezy turystyczne.

Tarcza polega na:
preferencyjnych pożyczkach na zwroty wpłat klientów organizatorów turystyki,
powstaniu specjalnego funduszu, w którym będą gromadzone pieniądze na zwroty za odwołane imprezy turystyczne,
ustanowieniu dodatkowego postojowego oraz zawieszenia składek ZUS dla branży turystycznej.
Uchwalona jeszcze w marcu br. ustawa ustanawiała możliwość oferowania voucherów klientom odwołanych imprez turystycznych lub zwrot pieniędzy po skutecznym rozwiązaniu umowy w ciągu 180 dni. Jednak mimo rządowej pomocy firmy turystyczne nadal przechodzą duże trudności, stąd konieczność wprowadzenia kolejnych rozwiązań.

Powstanie:
Turystyczny Fundusz Zwrotów zwracający turystom pieniądze za odwołane imprezy turystyczne w związku z COVID-19. Fundusz będzie miał 30 dni na weryfikację złożonych dokumentów, a w przypadku ich pozytywnej oceny wypłaci pieniądze w ciągu 14 dni.
Turystyczny Fundusz Pomocowy gromadzący pieniądze na zwroty za imprezy turystyczne, które się nie odbędą w przyszłości z powodu innych sytuacji kryzysowych.
Dodatkowe postojowe i zwolnienia z ZUS dla wskazanych działalności w obszarze turystyki.

Tarcza turystyczna została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 22 września 2020 r. Jej przepisy zaczęły obowiązywać od 1 października br., z wyjątkiem przepisów dotyczących dodatkowego postojowego i zwolnień ze składek, które weszły w życie 15 października br.
Z kolei przepis regulujący Funkcjonowanie Turystycznego Funduszu Pomocowego zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Komplet informacji
Zdjęcie: logotyp tarczy turystyki