I ty możesz rozwijać europejskie programy kosmiczne

6 października odbędzie się webinarium pt. „Możliwości współpracy z Agencją Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA)”. EUSPA zajmuje się realizacją i wdrażaniem flagowych europejskich programów kosmicznych, takich jak: Galileo, EGNOS, Copernicus, GovSatCom, SST.

Wydarzenie organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Agencją Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego.

Podczas wydarzenia eksperci Agencji omówią zakres jej działalności i opowiedzą o funduszach i programach, którymi Agencja zarządza. W szczególności przedstawią te inicjatywy i projekty EUSPA, które mogą być interesujące dla przedsiębiorstw, w tym startupów, spoza sektora kosmicznego, np. związane z rozwojem technologii wykorzystujących dane satelitarne i opracowywaniem na ich podstawie nowych rozwiązań i aplikacji. W programie wydarzenia przewidziano ponadto prezentację Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) w celu przybliżenia tej branży i zachęcenia do kontaktów, podejmowania współpracy oraz budowania konsorcjów z firmami sektora kosmicznego np. pod kątem wspólnego udziału w projektach EUSPA.

Webinarium w przeważającej części odbędzie się w języku angielskim, z wyjątkiem sesji ogólnej, która będzie prowadzona po polsku.

W razie zainteresowania uczestników wydarzenia indywidualnymi rozmowami z pracownikami EUSPA i Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego istnieje możliwość zorganizowania wirtualnych spotkań B2B po zakończeniu części informacyjnej.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 września. Firmy zainteresowane wirtualnymi spotkaniami z przedstawicielami EUSPA i ZPSK proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego do 6 września. Więcej informacji tutaj.