Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” innowacje dla transportu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” posiada wieloletnią historię, sięgającą 1945 roku. Łukasiewicz – IPS „TABOR” jest jedynym w Polsce instytutem badawczym, kompleksowo realizującym prace związane z rozwojem, badaniami oraz certyfikacją pojazdów szynowych.

Dzięki doświadczeniu połączonemu z wykwalifikowaną kadrą Instytut oferuje wysoką jakość usług dla biznesu i nauki. Obecnie większość pojazdów szynowych eksploatowanych na polskich torach jest dziełem specjalistów Instytutu. Jako jednostka akredytowana w europejskiej bazie danych dotyczącej interoperacyjności, bezpieczeństwa i posiadająca wiele certyfikatów może prowadzić działania związane z homologacją pojazdów. Do podstawowych obszarów działalności Instytutu należą realizacja projektów B+R+I, badania pojazdów szynowych, certyfikacja, komercjalizacja badań naukowych i prac rozwojowych.
W Poznaniu funkcjonuje 5 Instytutów Łukasiewicza, które aktywnie działają we wszystkich 4 Grupach Badawczych, odpowiadając na realne potrzeby biznesu.

zdjecie 1

Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system "rzucania wyzwań", dzięki któremu grupa naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze - przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam - wysokiej jakości - produkt lub usługę.

zdjecie 2