Zdobądź tytuł LIDERA!

Rozpoczęła się kolejną edycja konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. W piątej edycji konkursu mogą wziąć udział firmy mikro, małe i średnie z terenu Poznania i Powiatu poznańskiego. Tegoroczna edycja Konkursu odbywać się będzie pod przewodnictwem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.

Organizacja V edycji Konkursu przebiegać będzie w nieco zmienionej formule. Organizatorzy Konkursu - Prezydent Miasta Poznania oraz Starosta Poznański, na mocy Porozumienia w sprawie organizacji V i VI edycji Konkursu dokonali kilku istotnych zmian w jego regulaminie. Zmiany te przyczynią się do zwiększenia profesjonalizmu organizacji imprezy w zakresie oceny zgłoszeń konkursowych jak i promocji.

W celu zapewnienia profesjonalnej i obiektywnej oceny uczestników Konkursu jej przeprowadzenie zostało powierzone podmiotowi zewnętrznemu zwanemu Partnerem Merytorycznym. Rolę Partnera Merytorycznego w ciągu dwóch najbliższych edycji Konkursu pełnić będzie nieodpłatnie poznańska firma doradcza F5 Konsulting Sp. z o.o.

W tegorocznej edycji Konkursu po raz pierwszy odbędą się eliminacje i przyznane zostaną certyfikaty "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Akademickiej ". Promocja przedsiębiorczości w środowisku akademickim stanowi jeden z głównych priorytetów rozwoju aglomeracji poznańskiej, stąd przyznawane certyfikaty stanowić będą element wyróżnienia przedsiębiorców akademickich prowadzących działalność utworzoną na bazie własności intelektualnej.

Ponadto Organizatorzy zlecili opracowanie oraz realizację kompleksowej kampanii promocyjnej Konkursu oraz jego laureatów podmiotowi zewnętrznemu. Promocja kolejnych dwóch edycji Konkursu oraz jego zwycięzców powierzona zostanie specjalistom z zakresu marketingu i PR. Aktualnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy zlecenia.

 

Terminarz V edycji Konkursu:

18 czerwca 2007 r. - uroczyste ogłoszenie edycji

30 czerwca - 30 września 2007 r. - przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych

10 grudnia 2007 r. - ogłoszenie wyników podczas Gali Finałowej Konkursu

Formularz rejestracyjny oraz informacje na temat konkursu można znaleźć na oficjalnej stronie: www.lidermsp.poznan.pl