Drzwi otwarte do PO WER

Fotolia 62920095 XSPrzedstawienie szans, korzyści i nowych możliwości, jakie dają Wielkopolanom Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, jest powodem do zorganizowania Drzwi otwartych punktów kontaktowych obu programów. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza zainteresowanych 12 marca 2016 w godzinach od 10.30 do 12.30.

 


W programie spotkania w holu siedziby WUP przy ul. Kościelnej 37 w Poznaniu, m.in.:
• bieżące informowanie o Europejskim Funduszu Społecznym, w szczególności udzielanie porad o szansach, jakie daje PO WER (Oś I Osoby młode na rynku pracy) oraz priorytety inwestycyjne 8i oraz 9i WRPO 2014+
• prezentacja przykładów dobrych praktyk EFS, dystrybucja materiałów informacyjnych oraz promocyjnych na temat funduszy unijnych
• wskazywanie źródeł informacji (punkty informacyjne, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dla odwiedzających przygotowana zostanie kawa, herbata, napoje, ciasteczka. Będą mieli także możliwość wziąć udział w quizie wiedzy o Unii Europejskiej i Europejskim Funduszu Społecznym.