Misja gospodarcza do Charkowa

ukrainaWydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie organizuje w dniach 7-8 kwietnia 2016 roku misję gospodarczą polskich przedsiębiorstw i instytucji pod przewodnictwem Ambasadora RP w Ukrainie na III Międzynarodowe Forum Binzesowe w Charkowie.

W jej ramach przewiduje się udział polskich firm w  forum oraz towarzyszących temu przedsięwzięciu spotkaniach B2B. Misja organizowana jest we współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Powyższe przedsięwzięcie będzie miało na celu promocję gospodarczą Polski oraz polskich przedsiębiorców, a także inicjację kontaktów handlowych pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami. W forum biznesowym jest przewidziany udział ponad 350 uczestników z obowodu charkowskiego i terytorium całej Ukrainy.

WPHI Kijów zaprasza do udziału w misji gospdoarczej do Charkowa wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje polskie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 24 marca.

WIęcej informacji tutaj.