Zaproszenie na kongres do Katowic

kongVI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w październiku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy. Początek trzydniowego wydarzenia - 10. października.

Na temat możliwości rozwoju i wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami, dyskutować będą przedstawiciele władz rządowych, instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu. 

Uczestnicy Kongresu podczas kilkudziesięciu paneli tematycznych poruszą kwestie najistotniejsze dla sektora MŚP i wypracują rekomendacje stymulujące jego rozwój. Rozmowy dotyczyć będą aspektów prawnych, finansowych, politycznych, marketingowych i organizacyjnych. Ponadto w programie Kongresu znajdą się tematy, które od wielu lat uznawane są przez przedsiębiorców za najbardziej newralgiczne: dostęp do kapitału, kształcenie kadr dla gospodarki, system stanowienia stabilnego i przyjaznego prawa, tworzenie skutecznej reklamy.

Europejski Kongres MŚP wspierają wybitne osobistości, dla których rozwój gospodarki jest istotnym czynnikiem wzrostu znaczenia i konkurencyjności kraju.  Rokrocznie Kongres odwiedzają urzędnicy unijni z Komisarzami na czele. Do udziału w VI edycji Kongresu zaproszono 14 Komisarzy. Ponadto organizatorzy spodziewają się gości z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Więcej informacji tutaj.