Ekonomia społeczna w praktyce

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na konferencję: „SPLOT pomysłów na ekonomię społeczną”. Konferencja odbędzie się 4 grudnia w hotelu Ikar w Poznaniu.

Podczas konferencji zaprezentowane zostanie zagadnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego i spółdzielni socjalnej,  tworzenia funduszu grantowego z udziałem przedsiębiorców, prowadzenia działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej, finansowania działań z zakresu ekonomii społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia są przyjmowane do 26 listopada.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na: http://pisop.org.pl w dziale Aktualności