Polsko-Duńskie Seminarium na temat IT

daniaWydział Promocji Handlu i Inwestycji i Ambasada RP w Kopenhadze organizują Polsko-Duńskie Seminarium na temat IT. Udział w przedsięwzięciu biorą też duńscy partnerzy: m.in. władze miasta Aarhus, klaster IT Forum.

Głównym celem wydarzenia jest rozwój współpracy w dziedzinie technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora zdrowia. Intencją organizatorów jest wymiana doświadczeń i zainicjowanie wspólnych projektów na poziomie firm, instytutów i ośrodków naukowo-badawczych.

Seminarium będzie dobrą okazją do promocji firm z danego regionu.

Po stronie duńskiej partnerem wydarzenia jest IT Forum, które skupia około 500 firm z sektora ICT. Na seminarium można spodziewać się także obecności firm spoza sektora, zainteresowanych usługami IT.

więcej informacji udziela Wydział Promocji Handlu i Inwestycji.