Lokalny rynek pracy badanie

Fotolia 69553291 XSObserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej realizuje drugi etap projektu badawczego „Metody poszukiwania pracy a metody poszukiwania pracownika: porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej". W ramach projektu zaplanowano spotkanie połączone z badaniem FGI poświęconemu problematyce lokalnego rynku pracy.

 

Spotkanie odbędzie się 20 października 2016 (16.30-18.30)
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5; sala 203 – drugie piętro.


Projekt ma na celu określenie stopnia spójności w metodach poszukiwania pracy przez uczniów kończących kształcenie zawodowe i metodach rekrutacji pracowników przez pracodawców oraz zidentyfikowanie czynników, które mają nań wpływ. Diagnoza ta ma pomóc we wskazaniu sposobów na zbliżenie młodych wchodzących na rynek pracy z pracodawcami poszukującymi pracownika w szczególnej perspektywie demograficznej aglomeracji.

 

Komplet informacji