Możliwości dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój spotkanie informacyjne

po igPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w cyklu spotkań informacyjnych poświęconych możliwościom dofinansowania w ramach konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W Poznaniu spotkanie odbędzie się 29 listopada 2016 (Centrum Konferencyjne, ul. J.H. Dąbrowskiego 79A).


W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną możliwości pozyskania dofinansowania w ramach trzech działań:

Proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu dla MŚP (2.3.1 POIR),

Bony na innowacje dla MŚP (2.3.2 POIR),

Ochrona własności przemysłowej (2.3.4 POIR).


Program i rejestracja udziału