Spotkania biznesowe w Norwegii

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza polskich przedsiębiorców do udziału w giełdzie kooperacyjnej w Norwegii. Spotkanie odbędzie się 25 września 2019 w Oslo.

Dla kogo przeznaczone są spotkania?
Dla firm realizujących projekty pro-środowiskowe, które wpisują się w zakres tzw. gospodarki obiegu zamkniętego (ang. circular economy), a w szczególności:
Zmniejszają zużycie materiałów i innych zasobów,
Wydłużają żywotność produktów, materiałów i zasobów,
Ograniczają produkcję odpadów,
Wykorzystują biomasę jako źródło energii w miejsce nieodnawialnych źródeł energii,
Chronią obszary lądowe i wodne przed zanieczyszczeniem poprzez neutralizowanie istniejących koncentracji odpadów i zanieczyszczeń, ograniczanie ich nowych źródeł, a także tworzenie biodegradowalnych plastików.

Giełda kooperacyjna odbędzie się w ramach Oslo Innovation Week. Jest to najważniejsza w Norwegii impreza skupiająca obecnych i przyszłych innowatorów, startupy, menedżerów, inwestorów i ich środowiska.

PARP ogłosi jesienią 2019 r. konkursy grantowe w ramach realizacji programu Grantów Norweskich w sekcji „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” na lata 2014-2021. Planowane jest m.in. wsparcie dla opracowania i wprowadzania innowacji produktowych lub procesowych, które zmniejszają negatywny wpływ firmy na środowisko. Rozwiązania te powinny być nowe przynajmniej w wymiarze firmy, choć zachęcamy do tworzenia (B+R) i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych w skali rynku. Dotacje będą mogły pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych i wynosić nawet 8 mln złotych.

Komplet informacji