Targi Feria Internacional de la Habana FIHAV 2019

Rozpoczął się nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach Feria Internacional de la Habana FIHAV 2019, Hawana (Kuba). Targi odbędą się w dniach 4-8 listopada 2019.

Targi wpisane są w obszar Inteligentnych Specjalizacji:
„Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł Jutra”, „Wnętrza przyszłości, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”, „Rozwój oparty na ICT” oraz „Nowoczesne technologie medyczne”.
Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnych specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł Jutra”, „Wnętrza przyszłości, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”, „Rozwój oparty na ICT” oraz „Nowoczesne technologie medyczne”.

Komplet informacji