II Wielkopolski Kongres Gospodarczy

W Koninie i Poznaniu będą obradować uczestnicy II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego. Inicjatorem spotkania jest Wielkopolska Rada Trzydziestu powołana przy Samorządzie Województwa Wielkopolskiego. Tegoroczna edycja kongresu odbędzie się w dniach: 23 września 2019 w Koninie oraz 25 września 2019 w Poznaniu.

Wśród tematów poruszanych w trakcie kongresu znalazły się między innymi: przemysł 4.0, działalność badawczo-rozwojowa wielkopolskich przedsiębiorstw, transformacja regionu oraz procesy migracyjne a rynek pracy.

Program spotkania w Poznaniu:
25 września 2019, Urząd Marszałkowski, al. Niepodległości 34
10:00 - 10:15
Otwarcie drugiego dnia II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego
Moderator: Maciej Stroiński
Wystąpienia organizatorów
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Wojciech Kruk – Przewodniczący Wielkopolskiej Rady 30
10:15 - 11:30
Uroczystość wręczenia statuetek laureatom Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2018
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
11:30 - 12:00
Informacja o przebiegu pierwszego dnia II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego w Koninie (23.09.2019 r.) - prezentacja wizualna
Roman Byczyk – Konińska Izba Gospodarcza
12:00 – 13:00
Panel dyskusyjny I
Organizator merytoryczny: Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie
„Czwarta rewolucja przemysłowa – implikacje dla społeczeństwa i biznesu”
Wykład wprowadzający:
Michał Grabia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
PANEL DYSKUSYJNY
Andrzej Łyko – Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
Leszek Kaszuba – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie,
Roman Błaszak – MARO
Piotr Giermaziak – IN Invest
13:00 - 13:15
PRZERWA KAWOWA
13:15 - 14:15
Panel dyskusyjny II
Organizator merytoryczny: Poznański Park Naukowo-Technologiczny
„Stan obecny i perspektywy rozwoju działalności badawczo-rozwojowej wielopolskich przedsiębiorstw”
Wykład wprowadzający:
Piotr Nędzewicz – Poznański Park Naukowo-Technologiczny
PANEL DYSKUSYJNY:
Marcin Śmiglak – Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Innosil sp. z o.o.
Radosław Rogalka - Solar Networks sp. z o.o.
Piotr Łunkiewicz - Symbio Media Group sp. z o.o.
Michał Koczorowski - Reha Sport Clinic sp. z o.o.
14:15 - 15:15
Dyskusja i podsumowanie obrad II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego
Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
Wojciech Kruk – Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Trzydziestu.

Komplet informacji