Strategia 2030 spotkania konsultacyjne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Spotkania konsultacyjne odbędą się w Kaliszu, Lesznie, Pile Koninie i Poznaniu.

Strategia będzie przedstawiała główne wyzwania stojące przed regionem, ale także wskazywała cele, działania oraz narzędzia ich realizacji. Dokument posłuży do przygotowania regionu m.in. do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
W Poznaniu spotkanie konsultacyjne zaplanowano na 11 października 2019 o godz. 10:00 w Poznaniu na Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34.
Do 22 października można składać swoje uwagi do propozycji strategii. Uwagi i wnioski można składać drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście.

Komplet informacji