Wielkopolska Rada Regionalna Przemysłu Przyszłości

W Poznaniu zainauguruje swoje prace Wielkopolska Rada Regionalna Przemysłu Przyszłości. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 21 września 2020.

W skład Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości wejdą przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy, którzy dobrze znają lokalny rynek i sytuację firm. Wielkopolska jest pierwszym województwem, w którym taka rada powstanie.
Rady regionalne to wojewódzkie ciała doradcze zrzeszające autorytety w obszarze przemysłu 4.0. Zespoły mają analizować wdrażanie przemysłu 4.0 w regionie, a także informować o potrzebach związanych z jego wsparciem. Rady będą inicjować działania oraz opracowywać rekomendacje dla instytucji wspierających rozwój przemysłu 4.0.
Przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do praktyków i naukowców z doświadczeniem we wdrażaniu nowych technologii oraz do warsztatów i szkoleń. Eksperci pomogą im w opracowywaniu strategii transformacji cyfrowej dopasowanych do sytuacji konkretnych podmiotów.
Komplet informacji
Zdjęcie: plakat informacyjny