Nowe zasady delegowania pracowników za granicę webinar

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym zaprasza przedsiębiorców do udziału w webinarze nt. nowych zasad delegowania polskich pracowników do pracy za granicą.

Spotkanie odbędzie się 1 października 2020 (godz. 10-13).
Webinar poświęcony będzie dyrektywie UE, która weszła w życie 30 lipca 2020. Zmieniła ona zasady wynagradzania pracowników delegowanych oraz okresu, na który pracownik może być delegowany.
Webinar jest skierowany do przedstawicieli MŚP, którzy na co dzień są zaangażowani w organizację pracy pracowników delegowanych, czy też świadczenia usług transgranicznych – dyrektorów i kierowników HR, kierowników zespołów, brygadzistów, prawników z działów prawnych firm.
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, źródło: serwis Pixabay