Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP webinarium

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium nt. instrumentów finansowych dedykowanych przedsiębiorcom z sektora MŚP. Spotkanie odbędzie się 15 października 2020 (w godzinach 10:00-12:30, na platformie ZOOM).

W trakcie spotkania omówione zostaną produkty finansowe dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które umożliwiają:
uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego (eksport);
finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
finansowanie realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
wsparcie poręczeniowe (zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych, obrotowych).
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, źródło: serwis Pixabay