Technologie środowiskowe - webinarium i spotkania B2B

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway zapraszają do udziału w webinarium pn.: „Trzy filary przyszłości: odnawialna energia, ochrona wód i gospodarka odpadami” oraz spotkaniach b2b z norweskimi firmami działającymi w branży „zielonych technologii". Wydarzenie odbędzie się 19 października 2020 na platformie Microsoft Teams (webinarium) oraz platformie b2match (spotkania B2B) w godzinach 10:00-17:00.

Spotkania są skierowane do polskich firm już realizujących lub planujących realizację projektów:
zwiększających udział odnawialnej energii w miksie energetycznym wykorzystywanym obecnie w prowadzonej działalności,
związanych z innowacyjnymi produktami, usługami, technologiami, procesami czy rozwiązaniami pozwalającymi zmniejszyć negatywną presję na środowisko procesów przemysłowych, zracjonalizować gospodarkę zasobami, ograniczyć ilość generowanych odpadów,
związanych z komercjalizacją innowacyjnych produktów i usług z zakresu technologii środowiskowych.
Obszar zainteresowań:
energia słoneczna, wiatrowa, wodna, biomasa, biopaliwa, elektromobilność i technologie, produkty, usługi i rozwiązania energooszczędne,
pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzanie rozproszone,
technologie oparte na odnawialnych źródłach energii,
technologie ochrony wód i gospodarki odpadami.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, źródło: serwis Pixabay