Med2Meet spotkania b2b online dla branży medycznej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na międzynarodową giełdę kooperacyjną Med2Meet. Giełda odbędzie się 21 kwietnia 2021.

Med2Meet to wydarzenie adresowane do firm i innych podmiotów oferujących i poszukujących innowacyjnych rozwiązań dla medycyny. Do udziału zaproszeni są przede wszystkim:
producenci sprzętu medycznego,
innowacyjne firmy, w tym startupy, oferujące rozwiązania z dziedziny telemedycyny, sztucznej inteligencji, robotyki i innych zaawansowanych technologicznie produktów i usług dla medycyny,
placówki medyczne,
uczelnie wyższe i ośrodki B+R,
importerów i dystrybutorów.
Na czym polega giełda kooperacyjna i jak wziąć udział?
dwustronne spotkania – giełda kooperacyjna to seria dwustronnych, wcześniej umówionych ok. 20-minutowych spotkań między przedstawicielami firm i instytucji z różnych krajów;
językiem spotkań będzie angielski;
udział jest bezpłatny.
Komplet informacji