Konkurs dla mikroprzedsiębiorców

mmicro 270Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2018, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19 grudnia 2018r.

Celem konkursu jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność. Przedsiębiorcy zarządzający najmniejszymi firmami mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia i zdobyć główną nagrodę – 40 tys. złotych.

Poza nagrodą główną Kapituła Konkursu przyzna cztery wyróżnienia w kategoriach:

Start – dla najmłodszych mikroprzedsiębiorstw,
Progres – dla firm „wieku średniego”,
Senior – dla firm działających na rynku najdłużej,
Młody biznes – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia.

Ponadto planowane jest 8 specjalnych wyróżnień dla firm, które zdaniem Kapituły konkursu najefektywniej rozwijają się w różnych regionach Polski. Dzięki temu konkurs będzie również stanowił promocję lokalnych liderów biznesu.

Szczegółowe informacje o konkursie www.mikroprzedsiebiorcaroku.com