Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXII edycji Polskiego Produktu Przyszłości. Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie. Po raz pierwszy uczestnicy konkursu rywalizować będą nie o grant, ale o nagrody finansowe w wysokości do 100 tysięcy złotych.

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą od 16 września do 3 października 2019.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:
Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy – opracowany przez tę instytucję we współpracy z przedsiębiorcą.
W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.

Wyroby i technologie zgłaszane do konkursu powinny być:
doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) – wymagany poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL,
albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).
Uczestnikowi przysługiwać muszą autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące zgłaszanego produktu.

Komplet informacji