GreenEvo poszukiwane nowe, zielone technologie

Do 20 listopada 2019 trwa przyjmowanie zgłoszeń udziału w VIII edycji programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Laureaci konkursu – dostawcy nowych, zielonych technologii – otrzymają wsparcie merytoryczno-edukacyjne, zaś oferowane przez nich rozwiązania będą miały szansę na zaistnienie na rynkach zagranicznych.

Do programu można zgłaszać nowe, zielone technologie, należące do ośmiu obszarów:
odnawialne źródła energii;
przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego;
rozwiązania wspierające oszczędność energii;
systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym;
technologie sprzyjające ochronie klimatu;
technologie wspierające gospodarkę odpadami;
technologie wodno-ściekowe;
technologie niskoemisyjnego transportu; pojazdy elektryczne i magazyny energii.
GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, projekt Ministerstwa Środowiska, wyszukuje najlepsze technologie sprzyjające ochronie środowiska. W ramach sześciu edycji, które zrealizowano w latach 2009-2015, wytypowano łącznie 74 rozwiązania, które zdaniem kapituły konkursowej zasłużyły na finansowe wsparcie. W 2018 r. dokonano przeglądu i weryfikacji dokonań dotychczasowych laureatów – w efekcie dalszą pomoc zapewniło sobie 33 przedsiębiorców, oferujących łącznie 34 technologie środowiskowe.
Komplet informacji
Zdjęcie: Pixabay