Konkurs "Innowacje dla gazownictwa"

3 lutego 2020 r. ruszy nabór wniosków w drugim konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Budżet konkursu na wsparcie nowatorskich projektów z sektora gazownictwa wynosi 311 milionów złotych.

INGA jest w branży gazownictwa synonimem pracy nad innowacjami, mającymi zmienić oblicze tego segmentu gospodarki w Polsce i wypromować go na tle globalnych konkurentów. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje takie obszary tematyczne jak: poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych; pozyskanie metanu z pokładów węgla; materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych; sieci gazowe; technologie związane z LNG i CNG; technologie wodorowe i paliwa gazowe; technologie stosowane we współpracy z klientami; ochrona środowiska i BHP; informatyka i cyberbezpieczeństwo, a także podziemne magazynowanie węglowodorów.

Wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe mogą składać konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wejdą przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz przynajmniej jedna jednostka naukowa (łącznie nie więcej niż 5 podmiotów). Konkurs podzielony jest na dwie rundy (dwu i trzymiesięczną). Budżet konkursu wynosi 311 milionów złotych, z czego połowę finansuje NCBR (w ramach środków z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), a drugą połowę, łącznie: PGNiG SA oraz Gaz-System SA. Dofinansowanie w konkursie mogą otrzymać wyłącznie projekty, których miejscem realizacji będą regiony słabiej rozwinięte, co w praktyce oznacza, że muszą być prowadzone poza województwem mazowieckim. Nabór zakończy się 6 lipca 2020 r.

Wspólne Przedsięwzięcie daje możliwość opracowania innowacyjnych technologii, które będą mogły zostać wdrożone w prowadzonej przez nas działalności – podkreślił Tomasz Stępień, prezes Zarządu GAZ-SYSTEM. To również szansa dla Spółki na rozszerzenie współpracy w zakresie działalności B+R ze środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami. Mam nadzieję, że w ramach kolejnego konkursu zgłoszone projekty dobrze wpiszą się w potrzeby branży gazowniczej – dodał prezes Stępień.

Maksymalny czas realizacji projektów wynosi 3 lata. Całościowy budżet Wspólnego Przedsięwzięcia INGA to 400 milionów złotych. Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR.