200 mln z NCBR na ekologiczny transport

200 mln zł na technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii w transporcie publicznym przeznaczy NCBR w ramach konkursu „Szybkiej Ścieżki”. Dzięki funduszom europejskim polskie firmy i jednostki naukowe stworzą nowatorskie rozwiązania w trzech obszarach badawczych wskazanych przez rządową agencję.

NCBR podało, że są to: paliwa ciekłe , paliwa gazowe oraz elektromobilność. Podobnie jak w innych konkursach tego najbardziej popularnego programu wsparcia prac B+R w Polsce dofinansowanie będzie można uzyskać zarówno na prace rozwojowe i badania przemysłowe, jak i prace przedwdrożeniowe.

O sięgające nawet ponad 20 mln euro wsparcie na realizację projektu badawczo-rozwojowego mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Minimalna wartość projektu realizowanego przez jedną firmę z sektora MŚP to milion złotych. W pozostałych przypadkach to dwukrotność tej kwoty. Składane online wnioski o dofinansowanie będą oceniane w oparciu o uproszczone w tym roku przez NCBR kryteria - jednym z kluczowych jest „Istota projektu”, weryfikujący zasadność realizacji projektu i oczekiwanych rezultatów.

Szczegółowe informacje o nowym konkursie są dostępne na stronie NCBR.