Przedsiębiorca Roku konkurs

Do 18 września 2020 trwa przyjmowanie zgłoszeń udziału w kolejnej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Konkurs organizowany jest na świecie, przez firmę EY od 1986 roku i uczestniczy w nim blisko 60 państw. W Polsce, pierwsza edycja odbyła się w 2003 roku.

Nominowanym do udziału może być każda osoba, która:
jest właścicielem, współwłaścicielem lub członkiem jego rodziny niebędącym właścicielem, uczestniczącym w zarządzaniu polską, prywatną firmą, istniejącą co najmniej od dwóch lat. Siedziba firmy musi być zarejestrowana na terytorium Polski.
jest założycielem lub członkiem jego rodziny uczestniczącym w zarządzaniu notowaną na giełdzie spółką, istniejącą od co najmniej dwóch lat, której siedziba zarejestrowana jest na terytorium Polski.

Konkursu organizowany jest w trzech kategoriach:
1. Produkcja i usługi - Kategoria ta obejmuje przedstawicieli przedsiębiorstw, które spełniają następujące warunki: ponad pięcioletnia działalność produkcyjna i/lub usługowa na polskim rynku, przychody ze sprzedaży powyżej 20 mln PLN.
2. Nowe technologie/innowacyjność - Przedsiębiorcy w tej kategorii zarządzają firmami specjalizującymi się w nowoczesnych technologiach bądź w obszarach, w których innowacyjne zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala wyprzedzić inne firmy. Firmy te powinny spełniać następujące warunki: ponad dwuletnia działalność na rynku polskim, przychody ze sprzedaży powyżej 5 mln PLN.
3. Nowy biznes - Osoby kwalifikujące się do tej kategorii powinny zarządzać firmami, które: prowadzą działalność na rynku polskim od dwóch do pięciu lat.

Po skompletowaniu zgłoszenia, w siedzibie firmy kandydata odbywa się spotkanie, którego celem jest zebranie informacji o historii przedsiębiorcy, okolicznościach powstania firmy oraz spojrzeniu kandydata na strategię biznesową i rozwój przedsiębiorstwa. Po analizie zebranych materiałów, Jury zaprasza wybranych kandydatów na spotkanie ewaluacyjne. Rezultatem tych rozmów jest ogłaszana przez kapitułę lista finalistów.

Gala finałowa polskiej części konkursu zaplanowana jest na marzec 2021. Finał ogólnoświatowy ma odbyć się w czerwcu 2021.

Komplet informacji
Zdjęcie: logotyp konkursu