Polski Produkt Przyszłości

Rozpoczęła się XXIII edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Pula nagród, w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wynosi 600 tysięcy złotych.

Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą od 21 września do 29 października 2020.
W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę.
Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:
Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.
Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:
Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.
Komplet informacji
Zdjęcie: logotyp konkursu