Trwa konkurs PARP "Pracodawca Jutra”

Do 20 grudnia wydłużony został termin składania zgłoszeń do 6. edycji konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na najciekawsze inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją, rozwoju pracowników i kształcenia przyszłych kadr.

 

Program skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne.  Aplikować można w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Termin składania aplikacji został wydłużony o niemal miesiąc. 

"Pracodawcą Jutra" mogą zostać przedsiębiorstwa, które dbają o rozwój swoich pracowników i aktywnie budują kapitał ludzki w swoich firmach (stypendia, staże, praktyki). Mogą być nimi firmy, które realizują inicjatywy we współpracy ze szkołami czy uczelniami, aby lepiej dopasować kompetencje przyszłych pracowników do potrzeb biznesu (kursy, dofinansowania do nauki). Mogą to też być organizacje, które pozyskują nowych pracowników we współpracy z uczelniami (targi edukacyjne oraz inne dobre przykłady).

Konkurs w tym roku ma nowe zasady. Organizatorzy zdecydowali się wyłonić zwycięzców w trzech kategoriach: “Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. W każdej z nich zostaną wybrani dwaj laureaci. Dodatkowo swoje wyróżnienia przyznają przedstawiciele 17 sektorowych rad ds. kompetencji.

Laureaci, wybrani przez Kapitułę Konkursu, otrzymają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra Roku 2021” oraz korzystania z logotypu i materiałów reklamowych przez okres roku od daty przyznania nagrody. Każdy z wyłonionych zwycięzców będzie miał możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Organizatora.

Więcej informacji o konkursie „Pracodawca Jutra” można znaleźć tutaj.