Rusza nabór do projektu "Sprawna firma".

sprawnaOsoby niepełnosprawne planujące założenie własnej firmy mogą wziąć udział w projekcie "Sprawna firma". Te  z najlepszymi pomysłami na biznes mogą otrzymać 40 tys. zł. Rekrutacja trwa. 

Projekt skierowany jest do 15 osób legitymujących się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego, w wieku od 15 do 64 lat, o niskich kwalifikacjach zawodowych, oraz posiadających status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Projekt ma na celu stworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 40 tys. zł oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1 500 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej 10 osobom, których pomysł na firmę zostanie oceniony najwyżej.

Projekt realizowany będzie do lutego 2015 roku.

„Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w Powiecie Poznańskim" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia). Więcej informacji tutaj.