WUP zaprasza na lipcowe kursy

wielkopolskaWielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych na zajęcia dla poszukujących pracy. Szereg kursó zaplanowano na lipiec. Poniżej - propozycje WUP.

1.„Metody poszukiwania pracy"
Zajęcia informacyjne kierowane są do wszystkich osób, które chcą poznać metody poszukiwania pracy, pozwalające na efektywne wykorzystanie czasu i umożliwiające skrócenie procesu poszukiwania zatrudnienia. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo analizować ogłoszenia zamieszczone w Internecie, prasie, radiu i tv. Poznają pojęcie networkingu. Poruszona zostanie również tematyka praktyk, stażu i wolontariatu, przedstawione zostaną informacje o: urzędach pracy, targach i giełdach pracy, agencjach zatrudnienia i biurach karier. Uczestnictwo w spotkaniu przybliży także sposoby redagowania własnych ofert do mediów oraz składanie aplikacji w firmach i instytucjach. Dodatkowo spotkanie umożliwi uczestnikom zapoznanie się z zasadami poruszania się po stronach internetowych różnych firm i instytucji, na których zawarte zostały informacje o wolnych stanowiskach pracy.

Termin: 02.07.2013 r., godz. 10.00-13.00
Zapisy od dnia 25.06.2013 r., pod nr tel. 61 846 38 54 Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 55.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób.

 

2.„Agencje Zatrudnienia – jako jedna z metod poszukiwania pracy"
Poszukujesz pracy? Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonują Agencje Pracy? Jaka jest specyfika prowadzonej przez nie rekrutacji? Czym różni się praca stała od pracy tymczasowej? Przyjdź na spotkanie informacyjne. Jest ono skierowane do osób, które poszukują pracy i chcą zdobyć informacje o funkcjonowaniu Agencji Pracy, w tym o wykorzystywanych przez nie technikach selekcji oraz rekrutacji. Uczestnicy zapoznają się z nietypowymi metodami rekrutacji, jakimi mogą zaskoczyć rekruterzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Omówione zostaną także techniki poszukiwania kandydatów metodą direct search i executive search oraz selekcja kandydatów odbywająca się poprzez sprawdzenie referencji, czy też źródeł internetowych (profili społecznościowych).

Termin: 04.07.2013 r., godz. 10.00-13.00
Zapisy od dnia 27.06.2013 r., pod nr tel. 61 846 38 54
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 55.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 12 osób.

 

3.„Przedsiębiorczość, czyli jak zaistnieć na rynku pracy?"
Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą. Mają na celu przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak rozpocząć własną działalność gospodarczą, czym jest biznesplan oraz jakie cechy przyszłego przedsiębiorcy są atutami w prowadzeniu działalności. Ponadto pozyskają także wiedzę na temat tego jak zdobyć kapitał zewnętrzny na etapie zakładania i rozwoju firmy.

Termin: 08-12.07.2013 r., godz. 9.00-13.00
Zapisy od dnia 20.06.2013 r., pod nr tel. 61 846 38 61 Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 55.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 15 osób.

 

4. „Przełamywanie wewnętrznych barier"
Zajęcia skierowane są do osób, które chcą zastanowić się nad własnymi postawami życiowymi, stylem podejmowanych działań oraz zidentyfikować wewnętrzne bariery utrudniające realizację różnych celów. Uświadomienie sobie czynników zmniejszających skuteczność działania, a także swoich mocnych stron, dotychczasowych osiągnięć i podjęcie decyzji o zmianie to pierwsze kroki do skuteczniejszego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym.

Termin: 16-18.07.2013 r., godz. 9.30-13.00
Zapisy od dnia 08.07.2013 r., pod nr tel. 61 846 38 52 Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 111, budynek C.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 10 osób.

 

5.„Komputer pomocny w poszukiwaniu pracy"
Warsztaty skierowane do osób, którym brak umiejętności posługiwania się komputerem. Zajęcia mają na celu pokazanie przydatności obsługi komputera w poszukiwaniu pracy. Zakres warsztatów obejmuje podstawy obsługi programu Word, obsługę Internetu oraz poczty elektronicznej. W trakcie spotkania uczestnicy nauczą się sporządzać dokumenty aplikacyjne za pomocą programu Word oraz posługiwać się Internetem w poszukiwaniu pracy.

Termin: 16-19.07.2013r., godz. 9.00–13.00
Zapisy od dnia 01.07.2013r. pod nr tel. 61 846 38 61
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 61.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 5 osób.

 

6.,,Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej?''
Zajęcia informacyjne kierowane są do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy, poznają również metody radzenia sobie z trudnymi pytaniami zadawanymi w trakcie procesu rekrutacji, a także tego, w jaki sposób należy zachować się po przeprowadzonej rozmowie w sprawie pracy. Udział w spotkaniu pozwoli na zapoznanie się z różnymi rodzajami rozmów kwalifikacyjnych. Przybliżona zostanie również metoda jaką jest Assessment Center. Dodatkowo tematyka zajęć obejmuje omówienie najczęściej popełnianych błędów w trakcie spotkań z pracodawcą.

Termin: 22.07.2013 r., godz. 10.00-13.00
Zapisy od dnia 15.07.2013 r., pod nr tel. 61 846 38 52 Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 55.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 14 osób.

 

7. „Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele"
Często w naszym życiu spotykamy się z dużym natłokiem obowiązków, na wykonanie których nie wystarcza nam czasu. Dobrym rozwiązaniem tego zjawiska jest precyzyjne określanie celów i prawidłowe wyznaczanie priorytetów. Osoby szukające zatrudnienia dobrze planując czas, mogą przyspieszyć znalezienie pracy, a pracujące polepszyć funkcjonowanie w miejscu pracy oraz nauczyć się jak wygospodarować czas na odpoczynek.

Termin: 23-24.07.2013r., godz. 9.00–14.00
Zapisy od dnia 10.07.2013r. pod nr tel. 61 846 38 61
Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, sala nr 55.
Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 15 osób.