Finisz naboru do projektu "Sprawna firma"

sprawnaKończy się nabór do projektu "Sprawna firma", tórym powinny się zainteresować osoby niepełnosprawne, planujące założenie własnej firmy. Osoby z najlepszymi pomysłami na biznes mogą otrzymać 40 tys. zł.

Projekt skierowany jest do 15 osób - 7mężczyzn i 8 kobiet, legitymujących się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego, w wieku od 15 do 64 lat, o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadających status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Projekt ma na celu stworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 40 tys. zł oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1 500 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej 10 osobom, których pomysł na firmę zostanie oceniony najwyżej.

Projekt realizowany będzie do lutego 2015 roku. Więcej informacji tutaj.